Tümü
Tamamlanan Projeler
Devam Eden Projeler
  • Hizan (Bitlis) İlave ve Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planı
  • Ahlat (Bitlis) Kentsel Sit ve Kentsel+Arkeoloijk Sit ile I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı
  • Keban (Elazığ) İlave ve Revizyon İmar Planı
  • Göle – Ardahan Devlet Yolu Km: (0+000,00 - 1+646,47) Arası Karayolu Güzergâhı ve Yakın Çevresine İlişkin İmar Planı Değişikliği
  • Gümüşova (DÜZCE) Islah OSB İmar Planı
  • Elazığ (Merkez) OSB Revizyon İmar Planı
  • Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Sorumluluğu Altındaki Güzergâhlar İçinde Kalan, İmar Planı ve İmar Planına Altlık Teşkil Edecek Verilerin Toplanması
  • Ankara – Çankırı Karayolu Güzergâhı ve Yakın Çevresine İlişkin İmar Planı Değişikliği
  • Gümüşova (DÜZCE) Revizyon – İlave İmar Planı