Hizan (Bitlis) İlave ve Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planı

hizan

Proje Açıklaması

İl: Bitlis
İlçe: Hizan
İşveren: Hizan Belediyesi
Proje Tipi: İlave ve Revizyon İmar Planı
Proje Alanı: 450 Hektar (Ha.)
Proje Ölçeği: 1/5.000 – 1/1.000
Yıl:  Devam Etmekte