Ahlat (Bitlis) Kentsel Sit ve Kentsel+Arkeoloijk Sit ile I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı

ahlat

Proje Açıklaması

İl: Bitlis
İlçe: Ahlat
İşveren: Özel / Taşeron?
Proje Tipi: Koruma Amaçlı İmar Planı
Proje Alanı: 360 Hektar (Ha.)
Proje Ölçeği: 1/5.000 – 1/1.000 – 1/500
Yıl:  Devam Etmekte