Planlama

- Stratejik - Master Planlar
- Çevre Düzeni Planları
- Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları
- Nazım ve Uygulama İmar Planları
- Koruma Amaçlı İmar Planları
- Organize Sanayi Bölgesi Planları
- Toplu Konut Bölgesi Planları
- Milli Parklar ve Mesire Yeri Planları

Detaylar

Kentsel Dönüşüm

- Riskli Alan ve Rezerv Alan İlanı
- Gayrimenkul Değerleme Hizmetleri
- Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri
- Müşavirlik Hizmeti - Anahtar Teslim
Detaylar

Diğer Hizmetler

- Mimari Tasarım Projeleri
- Mimari Uygulama Projeleri
- Mimari Görselleştirme ve Animasyon
- Hali Hazır Yapımı
- Jeolojik ve Jeoteknik Etüt YapımıDetaylar

Kentsel Tasarım

- Kentsel Tasarım Projeleri
- Kimlik Kazandırma Projeleri
- Sokak Sağlıklaştırma Projeleri
- Peyzaj Tasarım ve Uygulama Projeleri
- 3D Modelleme ÇalışmalarıDetaylar