BİZ KİMİZ?

Çatı Planlama; her tür ve ölçekte Şehir Planlama Hizmetleri ile Kentsel Tasarım, Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı alanlarında ihtisaslaşmış olup, çeşitli kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere hizmet sunmakta olan Ankara merkezli A Grubu planlama ofisidir.

Ankara Ticaret Odası ve TMMOB Şehir Plancıları Odasına kayıtlı olan Çatı Planlama, şirket ortaklarının gerek kamu gerekse özel sektördeki 10 yılı aşan tecrübesi ile hizmet üretmektedir. 2012 yılı başında faaliyetine başlamış olan firmamız Türkiye genelinde farklı il ve ilçelerde, başta belediyeler olmak üzere, il özel idareleri, çeşitli bakanlıklar ve gerçek/tüzel kişilere çok sayıda şehir planlama, kentsel dönüşüm, kentsel tasarım, mimari proje, peyzaj mimarlığı ve danışmanlık hizmeti yürütmüştür.

Şirket misyonumuz; öncelikle her açıdan güvenilirliği ve sürekliliği esas almak kaydıyla, şehircilik alanında yapılacak her türlü çalışmada, her bir şehrimizin kendi öznelliğinin ve kimliğinin olduğunun bilinci ile şehirlerimiz için özgün ve akılcı çözümler üreterek daha yaşanabilir mekânlar sunmak ve şehirlerimize daha geniş kimlikler kazandırmaktır. Bu misyon doğrultusunda gerek şirket ortakları gerekse çalışanları yüksek lisans çalışmalarına devam etmekte bu yönde teşvik edilmekte olup, şirketimiz şehircilik alanında yapılan teknolojik gelişmeleri, yeni uygulamaları, dünya ölçeğinde mesleki yayınları ve imar mevzuatını yakından takip etmektedir.

HAKKIMIZDA

Şehircilik hizmetlerinde ve planlama sektöründe başarının sırrının disiplinler arası çalışmaya ve ekip ruhuna dayandığının bilincinde olan Çatı Planlama; çalışma alanının özelliklerine ve gerektirdiği uzmanlık dallarına göre GIS uzmanı, ulaşım plancısı, trafik mühendisi, sosyolog, arkeolog, mimar, peyzaj mimarı, biyolog, ziraat mühendisi, jeoloji mühendisi, harita mühendisi, çevre mühendisi vb. çeşitli meslek guruplarından kişileri bünyesinde istihdam etmekte ve ihtiyaç duyulması halinde gerek üniversitelerin ilgili bölümlerinden gerekse özel sektör temsilcilerinden danışmanlık hizmeti almaktadır.

Profesyonel çalışma hayatının gerekliliklerini hem şirket bünyesinde hem hizmet verdiği işverenlerine karşı eksiksiz bir biçimde sunmanın yanı sıra motivasyonu yüksek tutmak, ekip ruhunu korumak ve sosyal ilişkilerin kaybolmaması amacıyla beşeri araçlara da büyük önem veren Çatı Planlama, sahip olduğu aileyi sizlerle birlikte her geçen gün genişletmeyi ümit etmektedir.

Çatı Planlama; beklentinin de ötesine geçerek, sahip olduğu tecrübe, bilgi birikimi, ekibi ve teknik ekipmanı ile sektörde her açıdan örnek ve lider konumda olmayı, alanında en kaliteli hizmeti sunmayı amaçlamaktadır.

Saygılarımızla,