gulseren_cakiroglu
nermin
nesibe
gulistan_salkayaa

R. Gülseren ÇAKIROĞLU

Mimar-Şehir Plancısı

1951 yılında İstanbul’da doğdu. Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi, Mimarlık bölümünden mezun oldu. 1970 – 1995 yılları arasında İller Bankası Genel Müdürlüğü İmar Planlama Daire Başkanlığı’nda Mimar – Plancı olarak çalışmıştır. Bu çalışmalarında çeşitli il ve ilçelerde farklı plan tür ve ölçeklerinde imar planı çalışmaları yapmıştır. Emekli olduktan sonra özel sektörde A grubu yeterlilik belgesi ile çalışmaya başlamış ve şirket ortaklığı yapmıştır. 2014 yılı itibari ile şirket ortağı olarak firma bünyesine katılmıştır.

Nermin İVEYNAT

Şehir Yüksek Plancısı

1979 yılında Amman/Ürdün’de doğdu. Gazi Üniversitesi, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama bölümünden 2003 yılında onur öğrencisi olarak mezun olduktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Yüksek Lisans programını tamamladı. Yüksek lisans eğitimi süresince 2004-2008 yılları arasında Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Biriminde Şehir Plancısı olarak görev yaptı. 2008-2014 Yılları arasında Türkiye Belediyeler Birliği, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde ulusal ve uluslararası platformlarda Yüksek Şehir Plancısı olarak mesleğini icra etti. 2014 yılı itibariyle profesyonel iş hayatına, ortağı olduğu Çatı Planlama Ltd. Şti. de devam etmektedir.

S. Nesibe BALOĞLU

Şehir Plancısı

1992 yılında Bandırma’da doğdu. 2015 yılında Gazi Üniversitesi, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri ön lisans programı öğrencisi olarak öğrenimine devam etmektedir. 2015 yılından bu yana Şehir Plancısı olarak görev yapmakta olup, 2017 yılında firma bünyesine katıldı. Çeşitli il ve ilçelere ait farklı türlerdeki nazım ve uygulama imar planı, koruma amaçlı imar planı ve dolgu imar planı çalışmalarında yer almış olup, mesleğini icra etmeye devam etmektedir.

Gülistan SALKAYA

Ofis Yardımcısı